About

Zenbeoefening volgens het onderricht van Meester Dogen (soto Zen)

Onderwijskracht : Nicole de Merkline

Calligrafie van Sengaï

Zen: school van de stilte

Hoe moeten we een stiltemoment inbouwen? Hoe moeten we leven in een wereld waar onze neuronen constant bestookt worden door lawaai,door beelden van geweld, agressiviteit en door onze frustraties? Hoe sereen te leven in die onstabiele leefwereld, zonder kopje onder te gaan? Hoe kunnen we de kalmte en onze innerlijke dimensie,ons echte zelf dat verbonden is met alle andere bestaansvormen,terugvinden?

Zen is noch een relaxatiemethode, noch een welness-techniek ; deze laatsten zijn  in feite slechts oppervlakteremedies. Zen werkt in op de diepere lagen (wortels),die vaak onbewust zijn, en die de oorzaak zijn van ons lijden : angst om te leven, afhankelijkheidsangst,angst voor de onbestendigheid van het leven, een gevoel van altijd iets te missen…

De zenbeoefening zonder doel,de concentratie op het intense van dit moment,gaan ons progressief toelaten “veilige” zekerheden die voortkomen uit identificatie met ons ego los te laten…Zo ontdekken we een veel ruimer Zelf dat in harmonie leeft met alles wat leeft, zo verkrijgen we stilaan wijsheid en mededogen.

Zen: voor wie bedoeld?

Voor iedereen die een uitweg uit dit dolgedraaid materialisme zoekt. Voor iedereen die zich gefrustreerd voelt in de “spiritualiteit”. Voor iedereen die meent dat het leven meer waard is dan alleen maar voor de computer zitten of voor het televisiescherm. Voor iedereen die voor zichzelf en de anderen de echte vrijheid van het leven nastreven,welke ook hun filosofie, godsdienst, ras, of bankrekening is…

Nicole de Merkline

Beoefent zazen sinds 30 jaar en is discipel van Meester Deshimaru. Ze heeft de dharmatransmissie ontvangen van Nishijima Roshi, discipel van Kodo Sawaki.